390. Eveliina Heinäluoma (Hovedindlæg)

Tietoja

Speech type
Varsinainen puheenvuoro
Speech number
390
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Date

Bästa president! Turismen i Arktis växer snabbt. Detta innebär speciella möjligheter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i de arktiska delarna av Norden. Men miljön och naturen är sårbara i Arktis. Därför är det nödvändigt att turismen och tillväxten i Arktis sker på ett hållbart sätt. Länderna kan samarbeta i förhållande till beredskap, kopplat till kryssningsfartyg i de arktiska vattnen, där vanligtvis två fartyg måste följas för att säkerställa att passagerare på ett fartyg som har problem kan evakueras till det andra. Det är dock viktigt att även myndigheterna och de som sitter med regleringarna har ett samarbete. Det är viktigt att olika aktörer har ett jämförbart regelverk.

Det som saknas nu är ett sammanhållet nav, som utifrån gemensam forskning och gemensamma politiska strategier, kan lägga till rätta för en kommersiell och operativ turistverksamhet i arktiska områden, som är långsiktigt hållbar, såväl näringsmässigt som socialt och miljömässigt. Om ett sådant samarbete bör organiseras med utgångspunkt i befintliga fora eller om något nytt fora behöver tillskapas, överlåter Nordiska rådet till Nordiska ministerrådet att avgöra.

Den socialdemokratiska gruppen har inkommit med ett medlemsförslag om upprättandet av en Arktisk turistklunga. Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår således att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att skapa ett nordiskt arktiskt turistsamarbete och starta utredningar om bästa praxis inom turismen.