416. Magnus Ek (Hovedindlæg)

Tietoja

Speech type
Varsinainen puheenvuoro
Speech number
416
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Herr president! Förhoppningsvis ska mitt anförande ta mindre än tre minuter för, tro det eller ej, det är inget brandtal den här gången. Däremot vill jag gärna klargöra vad ändringarna rör sig om.

Målet med presidiets förslag med de små ändringarna i paragraferna 44, 65 och 83 är att uppdatera Nordiska rådets arbetsordning, så att processen i rådets arbete blir tydligare, samt att undgå eventuella jävssituationer vad gäller ekonomin. Anledningen är att Nordiska rådet har ambitionen att arbetsordningen alltid ska vara både föreståelig och aktuell. Den bör helt enkelt vara ett levande dokument. Vi tycker därför att paragraf 44 bör ändras för att ta bort möjligheten för medlemmar att sitta både i kontrollkommittén och i Nordiska kulturfondens styrelse, av det skälet att kontrollkommittén kontrollerar Kulturfondens räkenskaper. Presidiet vill också tydliggöra i paragraf 43 att kommitténs ordinarie medlemmar har personliga ersättare från samma land, eftersom representanter från länderna bör säkras kontinuerlig möjlighet att utföra parlamentarisk kontroll av användandet av nordiska medel.

Vidare menar presidiet att paragraf 65 också bör ändras för att säkra ländernas möjlighet att utföra just den parlamentariska kontrollen genom att delegationerna nominerar kontrollkommitténs fem ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Partigrupperna bör däremot nominera ordförande och vice ordförande i kommittén, precis som det har varit förr.

Vad gäller paragraf 83 tycker presidiet att den bör ändras för att undvika att medlemmar av presidiet som också är ordförande i en partigrupp granskar partigruppens redovisning. Det är av lätt förstådda skäl bättre att kontrollkommittén i så fall gör det.

Med detta föreslår presidiet att Nordiska rådet godkänner förslaget.