Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsalainen.

Nordiska klimatåtgärder i Stockholm, Madrid – och online

Welcome to a global dialogue about Nordic Climate Action - in Madrid, Stockholm and online! The Nordic Climate Action Weeks are taking place in two locations, one at COP25 in Madrid and one in Norrsken House in Stockholm. The two hubs are connected virtually and are joined in a number of events that are transmitted online.

Välkommen till en global dialog om nordiska klimatåtgärder – i Madrid, Stockholm och online! Nordic Climate Action Weeks äger rum på två platser: på COP25 i Madrid och i Norrsken House i Stockholm. Städerna är virtuellt sammankopplade och ett antal gemensamma evenemang kommer att sändas online. Evenemangen är uppdelade i tolv teman som du kan läsa mer om här.

Climate action and youth – 2 december

Öppnandet av COP25! Vi kör i gång det hela med dunder och brak i form av ett dynamiskt samtal om klimatåtgärder mellan företrädare för unga och nordiska ministrar. Vi involverar unga i klimatpolitiken och låter politikerna höra deras åsikter och tankar. Kom och delta i en intressant dag som kretsar kring ämnen som kommer att påverka kommande generationer.

Making the Paris agreement a reality – 3 december

För fem år sedan kom världens ledande politiker överens om ett avtal med målet att ena världens länder och göra en gemensam sak av att säkerställa vår planets hälsa. Men vad har hänt sedan dess? Välkommen till en dag där vi fokuserar på miljöpolitik och hur vi ska göra verklighet av Parisavtalet.

My fossil free community – 4 december

Välkommen till en dag som kretsar kring hur de nordiska länderna kan bli fossilfria. Under dagen djupdyker vi i ämnen som cirkulär ekonomi och klimatsmart teknik. Hur kan dessa ämnen hjälpa oss att svara på frågan om hur vi kan uppnå ett fossilfritt samhälle?

Eating our way to a sustainable future – 5 december

Ett viktigt sätt att vidta åtgärder mot klimatförändringarna är att ändra våra matvanor. På både personliga och politiska dagordningar ses livsmedel som en allt viktigare startpunkt, inte bara för att ta itu med klimatförändringarna, utan också för att på ett mer övergripande sätt hjälpa oss mot ett mer hållbart samhälle. Dagen går i dialogens tecken, med diskussioner och politiska laboratorier om hur vi kan äta oss till en hållbar framtid och hur livsmedelspolitiken kan hålla jämna steg med snabba förändringar i konsumenternas preferenser, nya innovativa affärsmodeller för livsmedel och ständigt ökande krav på ambitiösa klimatåtgärder.

Transformation towards sustainability – 5 december

Dags för omställning – är du redo? När vi nu i snabb takt går mot en global uppvärmning på två grader är sociala åtgärder och förändringar viktigare än någonsin. Dagen bjuder på intressanta samtal som rör omställningarna i några av våra viktigaste sociala system.

Reaching the Agenda 2030 – 6 december

Hållbarhetsmålen handlar om att göra vår planet hållbar. De handlar om klimatförändringarna. De handlar om den värld vi ska lämna över till kommande generationer. Kom förbi och engagera dig i samtalen där talare berättar om hur vi tillsammans ska nå målen i Agenda 2030.

Climate festival – 7 december

Kom och fira COP25 med oss under vår klimatfestival! Dagen bjuder på ett flertal aktiviteter. Se en utställning, pröva spel, ät en bit mat eller lyssna på ett av våra många intressanta klimatsamtal. Kom förbi det nordiska navet i Stockholm och ta del av en rolig dag full av klimatupplevelser för alla åldrar.

Ocean, air and Artic issues – 9 december

Under de senaste årtiondena har vi sett enorma förändringar i haven, i luften och i Arktis. Alla dessa har stor betydelse för ekosystemet. Så vad måste vi göra för att rädda och skapa balans i dem? Vi har satt ihop en dag med spännande evenemang som beskriver några av de problem vi står inför och möjliga lösningar på dessa.

Financing and climate investment – 10 december

Finansiering och klimatinvesteringar verkar vid första anblicken inte gå hand i hand. Men kombinationen kanske inte är så konstig som den låter? Kom till det nordiska navet i Stockholm för att få reda på mer om hållbar finansiering och hållbara affärsmodeller som bidrar till konkreta klimatåtgärder. Dessutom kan du nätverka med yrkesverksamma inom grön finansiering, tillväxtföretag och hållbar utveckling.

Nordic Council day: Climate clever citizens – 11 december

När det gäller klimatet – kan parlamentariker vara en drivkraft för förändring? Nu har du chansen att utmana de nordiska parlamentarikerna och andra politiker: Vad kan de göra för att möta kraven på förändringar av beteende, system och ekonomiska paradigm? Vi diskuterar den cirkulära ekonomin på djupet och försöker sätta den biologiska mångfalden högre upp på klimatagendan.

Green transition and carbon neutrality – 12 december

Det ökande trycket, särskilt från de unga, innebär att kraven på kraftigare politiska klimatåtgärder tar allt mer plats på den politiska dagordningen. Detta överbryggar den strukturella och ekonomiska omställningen. Är du intresserad av hur vi kan göra oss av med beroendet av fossila bränslen? Kom i så fall till det nordiska navet i Stockholm för en spännande dag med samtal om omställning till grön ekonomi och koldioxidneutralitet.

Climate solutions – 13 december

Den sista dagen av COP25 bjuder vi på olika klimatlösningar. När nya lösningar uppstår är det viktigt att implementera dessa. Efter två veckor med fokus på klimatet är det dags att summera, reflektera och ta med oss nya idéer och ny inspiration.

Se evenemanget online

Om du inte är i Madrid eller Stockholm kan du delta i diskussionen online. Vi har skapat en virtuell bakdörr och sänder direkt från evenemang och briefingar. 

Delta i dialogen!

Delta i dialogen och diskussioner om #NordicClimateAction och #NordicSolutions på sociala medier!