Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Kontrakt om Utgångslägesrapport för Vår Vision 2030

24.09.20 | Tukimahdollisuudet
Nordiska ministerrådet utlyser ett uppdrag om att ta fram en ’utgångslägesrapport för Vår Vision 2030’. Vår Vision 2030, dvs. de nordiska statsministrarnas vision för det nordiska samarbetet, är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
Ke, 2020/10/28 - 14:00
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Grönlanti

Utgångslägesrapporten ska ge information om vad utgångspunkten är för de nordiska ländernas strävan mot att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Konkret innebär uppdraget att analysera statusen för samtliga nordiska indikatorer för Vår Vision 2030 samt därigenom beskriva utgångsläget för uppnåendet av visionen i sin helhet och de tre strategiska prioriteringarna (dvs. ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden, och ett socialt hållbart Norden).