Klimatomställningen och relationen stad och land

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlagom hur stad och landsbygd i Norden påverkasav klimatomställningen och vilken effekt dettahar på sammanhållningen i Norden.
Julkaisunumero
2020:7