65. Pål Jonson (Response to reply)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
65
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru president! Jag kan konstatera att man har ett 2-procentsmål inom Nato, som ett riktmärke. Samtidigt kan jag konstatera att Ryssland i dag lägger 4 procent av sin bnp på försvaret och har gjort en betydande militär upprustning.

I grunden tror jag att vi kommer att behöva investera mer i försvaret eftersom Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi har varit väldigt beroende av den amerikanska närvaron, och det har skapat en asymmetri i den transatlantiska relationen. Det är bra om vi investerar i och rustar upp vårt försvar; vi kan inte leva på nåder av Ryssland i ljuset av de auktoritära drag som Putinregimen har i det här avseendet.

Jag tror alltså att det är helt nödvändigt att samtliga nordiska länder arbetar för att höja sin försvarsförmåga – och fördjupa det internationella försvarssamarbetet.