Sektorsprogram för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
InnehållDen moderna landsbygdenVad erbjuder Nordens areella näringar – fiske och vattenbruk, jord-bruk, livsmedel (inklusive djurvälfärd och folkhälsa) och skogsbruk – för möjligheter i en ny tid?Jordbruk och skogsbrukFiskeLivsmedelSummering
Julkaisunumero
2012:756