Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Nordisk jämställdhetsfond

21.03.22 | Tukimahdollisuudet
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Budjetti
50.000 - 500.000 DKK
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Islanti
Grönlanti
Norja
Ruotsi

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

 

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

 

Kontakt: nikk@genus.gu.se