Håndbog om tiltrækning af piger til Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Denne håndbog præsenterer gode eksempler på, hvordan aktører på uddannelsesområdet, herunder politikere, uddannelsesvejledere og uddannelsesinstitutioner, kan arbejde med at nedbryde det kønsopdelte uddannelsesvalg. Formålet med håndbogen er at skabe et arbejdsredskab, som kan bidrage til at identificere konkrete problemstillinger og implementere løsninger på dem. Håndbogen er derfor inddelt i kapitler, der fokuserer på, hvad praktikere hhv. i virksomheder, på videregående uddannelser og på grunduddannelser kan gøre for at øge andelen af kvinder inden for STEM-fag, men den kan også læses i sin helhed.Håndbogen er blevet til på baggrund af et større projekt, der har resulteret i rapporten Piger i STEM – kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden.
Julkaisunumero
2016:749