Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Möt Norden på Stockholm +50

Unga deltar på COP24 2018 in Katowice, Poland
Valokuvaaja
Robert Bednarczyk/norden.org
I juni 2022 arrangerar FN ett högnivåmöte i Stockholm, femtio år efter FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972.

Ambitionen med Stockholm+50 är att öka takten i omställningen mot hållbara samhällen, fler gröna jobb, en miljö i balans och social rättvisa.

Det nordiska samarbetet är på plats och bidrar med forskare och expertis, nordisk-politiska perspektiv och det nordiska ungdomsnätverket för biologisk mångfald.  

Är du också i Stockholm den 1-3 juni, eller följer högnivåmötet online?

Här deltar Norden, välkommen att vara med!

Evenemang

1 juni kl. 10.00 - 17.00 / Live och online

Stockholm+50 Pre-Summit on the Global Just Transition from Fossil Fuels

Inför det internationella mötet Stockholm+50 kommer detta event att utforska det globala skiftet bort från fossila bränslen. Intressenter från bland annat ursprungsbefolkningar och lokala samhällen, regeringar, organisationer från det civila samhället och forskningen kommer att gå igenom de möjliga vägarna för en rättvis övergång till fossilfria samhällen.

Eventet arrangeras af The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty and Stanley Centre for Peace and Security med Nordiska Rådet som co-host.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sverige

Välkomna att följa med i debatten online! Fysiskt deltagande enbart efter inbjudan.

 

1 juni kl. 14.00 - 15.30 / Live och online

The silent antimicrobial resistance pandemic urges a concerted global response – but what needs to be done?

Det upprepade missbruket av antibiotika har utlöst en tyst pandemi, som för närvarande hotar den globala hälsan. Hur kan vi använda lärdomarna från covid-19-pandemin för att effektivt begränsa utveckling och spridning av AMR (antimikrobiell resistens)? Hur skalar vi upp åtgärderna till ett globalt och samordnat svar genom One Health? 

Eventet arrangeras i samarbete med Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI) vid Stockholm Environment Institute (SEI) och ReAct – Action on Antibiotic Resistance.

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Evenentet genomförs både live och online, anmälan krävs för livedeltagande.

1 juni kl. 16.30 – 18.00

Rundabordssamtal mellan ungdomsrörelsen och de nordiska klimat- och miljöministrarna

De nordiska ungdomsrepresentanterna kommer att presentera rekommendationer som de har tagit fram i regionala samråd, följt av en diskussion i mindre grupper. Här deltar bland andra Nordic Youth Biodiversity Network. 

Eventet arrangeras av LSU, Sveriges ungdomsorganisationer och Sveriges regerings miljödepartement.

2 juni kl. 14.00 - 17.00 / Live

Sustainable and just consumption-based carbon budgeting for municipalities

Lokala myndigheter över hela världen spelar en nyckelroll för att främja CO2-minskningar, men de flesta av dem saknar verktyg och kunskap för att hantera konsumtionsbaserade utsläpp, så kallade Scope3-utsläpp. I denna workshop vill vi utforska nordiska kommuners pågående arbete med klimatneutralitet, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för klimat och luft (NKL).

Eventet arrangeras i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI, Sverige), Århus universitet (AU, Danmark), Finlands miljöcentral (SYKE, Finland) och Centrum för internationell klimatforskning (CICERO, Norge).

Plats: SEI Headquarters, Stockholm Environment Institute, Linnégatan 87D, 115 23 Stockholm, Sweden

Eventet genomförs live, anmälan krävs.

 

3 juni kl. 9.30 - 10.30 / Online

The impact of COVID-19 and recovery packages on emission pathways to 2030: Examples and lessons learned 

Vad blev konsekvenserna av covid-19-pandemin och tillhörande kris- och återhämtningspaket, för möjligheten att uppnå att de utsläppsminskningar som krävs i Parisavtalet?

Eventet arrangeras i samarbete med UNEP Copenhagen Climate Centre och Concito.

 

3 juni kl 15.15 - 16.30 / Live och online

Towards a Sustainable, Youth-Inclusive Future: Presenting the demands of the Stockholm+50 Youth Policy Paper

Stockholm+50 Youth Task Force kommer att presentera sina politiska krav, följt av en öppen diskussion med en panel av ministrar, intresseorganisationer och ungdomsrepresentanter om hur man går vidare med de globala ungdomskraven.

Evenetet arrangeras av Stockholm+50 Youth Task Force

Plats: Stockholmsmässan, Room 1

Det finns många fler möjligheter att vara med och engagera sig i programmet för Stockholm +50. Se mer på mötets officiella hemsida här:

Ota yhteyttä