TILLIT – DET NORDISKA GULDET

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Rapporten handlar om social tillit i de nordiska samhällena. Norden har högst nivåer av social tillit i världen. Detta gynnar såväl samhällsekonomin som individer och samhället i dess helhet. Rapporten diskuterar bakgrunden till att den sociala tilliten blivit så hög i Norden samt vilka utmaningar som den står inför.
Julkaisunumero
2017:731