303. Emma Berginger (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
303
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

När jag tittar på förslaget ser jag ingenting i att-satserna om liberalisering eller legalisering av politiken, utan det jag ser är förslaget om att utforska likheter och skillnader. Vi vet att det finns skillnader mellan våra nordiska länder på detta område, där vissa länder har varit mer effektiva i sitt arbete med narkotika och missbruk än andra länder. 

Jag ser också att man skulle jämföra hur narkotikapolitiken i de olika nordiska länderna fungerar. Möjligtvis kan det sista, att tillsammans utveckla en narkotikapolitik, bli en utmaning med tanke på att vi har olika utgångspunkter, men jag tycker att det är en bra ansats. Just därför vill jag stödja förslaget från Nordisk grön vänster.