312. Ola Elvestuen (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
312
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Mitt svar er ikke annet enn at jeg er helt enig. Jeg tror at selv om det er nasjonale beslutninger, har vi stor nytte av å lære av hverandres erfaringer, også fordi det juridiske og politikken er så forskjellig innenfor de nordiske landene. Så jeg mener at også på et nordisk nivå vil vi kunne ha en fordel av å jobbe videre med dette temaet.