346. Emma Berginger (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
346
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Jag vill instämma i det som Simon Holmström sa: Det vore lämpligt att återsända det här ärendet till utskottet för fortsatt behandling.