Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Rådet for samarbeid om funksjonshinder satte i gang sitt arbeid i 2013. Rådetstartet da med et helt nytt mandat og en ny sammensetning. Samtidig kunne vitrekke på mange års erfaringer fra tidligere Nordisk rådsarbeid om menneskermed nedsatt funksjonsevne.Denne rapporten er en oppsummering av det som har foregått imandatperioden. De fem årene har vært spekket med innhold. Det har værtaktiviteter både i rådsmøtene og i tilknytning til møtene, men også uavhengigproduksjon av kunnskap og erfaringsutveksling gjennom hele perioden. Aktivitetene har foregått i alle de nordiske landene og har involvert en rekkedeltakere. Vi er stolte av alt vi har gjort!I tillegg til de faktiske aktivitetene, vil vi også trekke frem den ekstradimensjonen med alle de positive følgene av arbeidet. Interesseorganisasjoner, myndigheter og private aktører i hele Norden har blitt involvert iproblemstillinger som er viktig for å likestille våre innbyggere med nedsattfunksjonsevne. Rådets aktiviteter har både ført til felles utvikling avkompetanse, til omfattende utveksling av nordiske erfaringer og nordisknettverksbygging i mange miljøer. Det er nyttig og nødvendig! Rådet har også bidratt til å utvikle og gjennomføre Nordisk Ministerråds Handlingsplan for nordisk samarbejde om funksjonshinder 2015-17. Nyeregionale og nasjonale aktiviteter har blitt igangsatt som følge av rådets arbeid.Vi som sitter i rådet vil også trekke frem hvor viktig det har vært å ha et aktivtsekretariat. Uten støtte hadde vi ikke fått gjennomført et så omfattende arbeid.Vi mener at dette rådet har bidratt til at Norden har gått ett skritt i riktig retningfor å oppnå likestilling av funksjonshemmede. Vi tror også at Norden nå står littsterkere i arbeidet med å inkludere funksjonshemmede i våre samfunn. Vi håperet nytt råd kommer på plass så fort som mulig slik at dette viktige arbeidet kanvidereføres!