Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Stöd till Agenda 2030-projekt

26.08.18 | Tukimahdollisuudet
NORDBUK har påbörjat ett samarbete med Generation 2030-programmet, som ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Samarbetet innebär att NORDBUK delar ut 600 000 DKK extra fram till och med 2020. NORDBUK hanteras av Nordisk kulturkontakt.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
To, 2020/12/31 - 23:55
Budjetti
upp till 200 000 DKK per år (som en del av NORDBUK)
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

En tredjedel av stödet går att söka i nästa omgång av NORDBUK och är dedikerade till att stödja projekt som stödjer Norden i arbetet att nå målsättningarna i Agenda 2030, FN:s global agenda för hållbar utveckling.