10. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
10
Henkilö
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Jeg mener Nordisk råd har en viktig rolle å spille når det gjelder å være en plattform og et forum for å øke felles forståelse av sikkerhetspolitiske utfordringer, og ikke minst for å få økt felles forståelse for svar og hva vi skal gjøre. Jeg vet ikke hvor mange her som har vært med i Nordisk råd i mange år. Det er ikke mange år siden jeg var her - det er ni år siden - og da var ikke sikkerhetspolitikk noe tema. Det ble slått ned på hvis man snakket om sikkerhetspolitikk i Nordisk råd. Det var på en måte for sensitivt fordi vi hadde ulik tilknytning til NATO og ulik sikkerhetspolitisk forankring. Så har det gradvis endret seg - også før det svenske og finske medlemskapet. Og med det svenske og finske medlemskapet er det helt meningsløst å si at man ikke fullt ut kan diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men det har vært en stor endring fra å være et ikke-tema til nå å være et av mange viktige temaer som Nordisk råd holder på med.

Jeg mener det er en stor fordel om det er bred enighet i NATO på tvers av landegrenser om f.eks. støtte til Ukraina eller andre viktige spørsmål, men det er også en stor fordel om det er enighet på tvers av partigrenser. Jeg mener styrken til Nordisk råd nettopp er at man gjennom debatter, felles forståelse og samtaler som Nordisk råd legger til rette for, kan skape enighet - i hvert fall mindre uenighet - og i det minste forståelse for at også de som har et annet standpunkt, ikke nødvendigvis tar helt feil. Det fellesskapet, den tilliten og den samforståelsen er ikke minst viktig i sikkerhetspolitikken, og det bidrar Nordisk råd til.