Västanfjärdin kunta, Suomi

Västanfjärdin kunta on tyypillinen saaristokunta (830 asukasta), jolta puuttuu keskitetty viemäröintijärjestelmä ja jossa yksittäisten viemäreiden puhdistaminen on useimpien saaristo- ja rannikkokuntien tavoin sekin hyvin puutteellista. Kunnalle ehdotetaan ympäristöpalkintoa Päästötön kunta -hankkeesta.

Hankkeen ensimmäisen osan aikana herätettiin kiinnostusta muun muassa viemäröintiin, tiedotettiin vaihtoehdoista ja perustettiin pohjoismainen kontaktiverkosto.

Toisessa osassa kannustetaan huolehtimaan kotitalouksien jätevesistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kunta on avainasemassa pohjoismaisen meriympäristön suojelemisessa – ei vain siksi, että se kantaa vastuun omasta ympäristökuormituksestaan, vaan myös siksi, että se valvoo kaikkien yritysten ja yksityisten toimijoiden käyttäytymistä ja informoi kunnan asukkaita ja yrittäjiä.

Västanfjärdin kunta on Päästötön kunta -hankkeellaan osoittanut, että pienikin kunta voi tehdä paljon ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat toimia mallina muille kunnille niin Pohjoismaissa kuin muuallakin.