Henkilöstö-, hallinto- ja oikeusasiat -osasto (HRAJ)

HRAJ vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta. Lisäksi HRAJ:n vastuulle kuuluvat IT-, vastaanotto- ja huoltopalvelut. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.

Sisältö

Vanhempi erityisasiantuntija