Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyölautakunta (NOS-HS)

NOS-HS vastaa ”Explorative Workshops”- ja ”NORDCORP”-tutkimushankkeista.

Information

Postiosoite

NOS-HS-sekretariatet
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo