Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT)

Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen yhteistyön tehtävänä on varmistaa alueen hyvän talouskasvun jatkuminen. Yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja alueministerit.

Information

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Vækst og Klima
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact
Puhelin
+45 33 96 02 00

Content

  Persons
  News
  Events
  Declaration
  Information
  Funding opportunities