Kestävien kaupunkien pohjoismainen työryhmä

Kestävien kaupunkien pohjoismaisen työryhmän päätavoitteena on edistää Agenda 2030:n globaalien kestävyystavoitteiden toteutumista vahvistamalla erityisesti kokemustenvaihtoa ja yhteistyötä kestävään kaupunkikehitykseen tähtäävissä pohjoismaisissa ratkaisuissa. Siksi työssä korostetaan nyt erityisesti vihreän kaupunkiympäristön merkitystä.

Sisältö