Pohjoismainen bioetiikkakomitea (NKB)

Pohjoismainen bioetiikkakomitea perustettiin vuonna 1989 tavoitteena edistää bioetiikan pohjoismaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tutkijoiden, parlamentaarikkojen, mielipidevaikuttajien ja virkamiesten välillä.

Information

Postiosoite

Telefon
+47 926 25 883

Postadress
NordForsk
v/ Marianne Aastebøl Minge
Stensberggata 25
N-0170 Oslo