Pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL)

Pohjoismaisen ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) yleistavoitteena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämistä. Ryhmän työssä on hyödynnettävä ilmaan ja ilmastoon liittyvien toimenpiteiden välisiä synergioita.

Information

Postiosoite

Anna Maria Gran
Miljøministeriet
Slotsholmsgade 12
DK-1612 København K

Contact
Phone
+45 91 32 95 68
Email
Contact

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information
    Funding opportunities