Pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL)

Pohjoismaisen ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) yleistavoitteena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämistä. Ryhmän työssä on hyödynnettävä ilmaan ja ilmastoon liittyvien toimenpiteiden välisiä synergioita.

Information

Postiosoite

Anna Maria Gran
Miljøministeriet
Slotsholmsgade 12
DK-1612 København K

Contact
Puhelin
+45 91 32 95 68
Sähköposti
Ota yhteyttä

Content

  Persons
  News
  Events
  Publications
  Information
  Funding opportunities