Pohjoismainen merioikeuden laitos (NIfS)

NIfSin akateemisella henkilökunnalla on monipuolista yksityis- ja julkisoikeudellista osaamista, joka liittyy varsinkin meri- ja liikenneoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä öljy- ja energia-alan lainsäädäntöön.

Information

Postiosoite

P.O. Boks 6706
St. Olavsplass
NO-0130 Oslo

Contact
Phone
+47 22 85 96 00

Content

    Persons