Työelämä Pohjoismaissa

Työelämä Pohjoismaissa on pohjoismaisille työelämäalan päättäjille, kehittäjille ja tutkijoille suunnattu uutiskirje. Uutiskirjeessä on faktatietoa, analyyseja, kommentteja ja keskustelua sekä kertomuksia työelämästä. Työelämä Pohjoismaissa -uutiskirjettä julkaisee Norjan työelämän tutkimuslaitos Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta.

Tietoja

Postiosoite

Arbeidsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstituttet
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Sisältö