Työmarkkinajaosto

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) on asettanut työmarkkinajaoston edistämään työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) yhteistyöohjelman toteuttamista.

Tietoja

Postiosoite

Att. Tryggvi Haraldsson, tryggvi.haraldsson@vmst.is

Vinnumálastofnun (Arbejdsdirektoratet)
Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Sisältö

Henkilöt