Politiikan alat

Täällä voit tutustua niihin moniin politiikan aloihin, joilla Pohjoismaat tekevät yhteistyötä.

domstol

Laki ja oikeus

Lainsäädännön ja oikeuskäsityksen samankaltaisuus nivoutuu olennaisesti Pohjoismaiden pääministerien visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

  Finske fodgængere

  Työelämä

  Hyvällä työelämällä on keskeinen rooli pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehittämisen, elinkeinoelämän ja yksilön näkökulmasta. Pohjoismaisen yhteistyön kulmakivenä ovat yhteiset työmarkkinat, ja yhteistyöalueita ovat työllisyys, työmarkkinat, työympäristö ja työoikeus.

   Person med iPad

   Digitalisaatio ja innovointi

   Digitalisaatioyhteistyön tavoitteena on vahvistaa Pohjolaa ja Baltiaa digitaalisesti yhtenäisenä ja yhdentyneenä alueena. Vihreää digisiirtymää edistävä yhteispanostus hyödyttää kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoa koko alueella.

    Blind mand med hund ved togstation

    Vammaisala

    Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä.

     Luft skog vattendrag

     Ympäristö ja ilmasto

     Pohjoismaita pidetään ympäristö- ja ilmastotyön edelläkävijöinä. Siitä on kiittäminen muun muassa pitkiä poliittisia yhteistyöperinteitä. Jatkossa yhteistyö on entistä tärkeämpää, koska edessä on yhä enemmän ja yhä suurempia haasteita.

      Byhave i Helsinki

      Kestävä kehitys

      Pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on maidemme tärkeimpiä haasteita. Kestävän kehityksen saavuttaminen on kova mutta välttämätön tavoite.

       unge_banner

       Lapset ja nuoret

       ”Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille”, kuuluu Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotyön visio.

        Havvindmøller ved Samsø

        Energia

        Pohjoismaisen energia-alan yhteistyön tavoitteena on tuottaa näkyviä ja kestäviä ratkaisuja Pohjoismaiden keskeisimpiin energiapoliittisiin haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja tulevaisuuden energiahuollon turvaaminen.

         Siluett

         Kulttuuri

         Pohjoismainen kulttuuriyhteistyö on vahva kokonaisuus, jossa taide ja kulttuuri ovat Pohjoismaiden yhteenkuuluvuuden kulmakiviä. Kulttuuriyhteistyöllä on ollut suuri yhteiskunnallinen vaikutus, ja se heijastelee Pohjoismaiden yhteistä arvoperustaa.

          Lærer med sin klasse

          Koulutus ja tutkimus

          Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee yhteistyötä luodakseen lapsille, nuorille ja aikuisille hyvän koulutus- ja tutkimusyhteisön. Työssä edistetään liikkuvuutta ja laatua sekä määritellään yhteisiä painopistealueita.

           Familieliv

           Tasa-arvo- ja LGTBI-yhteistyö

           Sukupuolten tasa-arvo on yksi modernien pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien peruskivistä. Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö taas on ollut edellytys menestyksekkään pohjoismaisen työelämämallin synnylle. Saavutettuja tuloksia on puolustettava myös jatkossa.

            Ordbog

            Kielet

            Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta.

             Varme kilder ved Reykjavik

             Hyvinvointia kaikille

             Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on taata kaikkien kansalaisten sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet. Pyrimme ehkäisemään sosiaaliryhmien välisiä eroja sekä sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien syrjäytymistä.

              Grensen mellom Norge og Sverige

              Vapaa liikkuvuus ja rajaesteet

              Rajaesteiden poistamisella pyritään luomaan entistä avoimempi Pohjola. Muuttamisen, sukkuloinnin, opiskelun ja yrittämisen pitää olla mahdollista yli rajojen ilman väliinputoamisen riskiä tai esteitä, jotka johtuvat lakien ja sääntöjen epäselvyydestä. Rajattomasta Pohjolasta hyötyvät kaikki

               Indbyggere på Nørrebro

               Kotouttaminen

               Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.

                Brændestabel i skov

                Pohjoismainen biotalous

                Pohjoismaisessa biotaloudessa on kyse vihreästä siirtymästä.