Politiikan alat

Täällä voit tutustua niihin moniin politiikan aloihin, joilla Pohjoismaat tekevät yhteistyötä.

domstol

Laki ja oikeus

Lainsäädännön ja oikeuskäsityksen samankaltaisuus nivoutuu olennaisesti Pohjoismaiden pääministerien visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Finske fodgængere

Työelämä

Hyvällä työelämällä on keskeinen rooli pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehittämisen, elinkeinoelämän ja yksilön näkökulmasta. Pohjoismaisen yhteistyön kulmakivenä ovat yhteiset työmarkkinat, ja yhteistyöalueita ovat työllisyys, työmarkkinat, työympäristö ja työoikeus.

Person med iPad

Digitalisaatio ja innovointi

Pohjoismaisen digitalisaatioyhteistyön tavoitteena on edistää Pohjolan ja Baltian asemaa digitaalisesti yhtenäisenä ja yhdentyneenä alueena. Yhteispohjoismainen panostus hyödyttää koko alueen kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoa.

Blind mand med hund ved togstation

Vammaisala

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä.

Luft skog vattendrag

Ympäristö ja ilmasto

Pohjoismaita pidetään ympäristö- ja ilmastotyön edelläkävijöinä. Siitä on kiittäminen muun muassa pitkiä poliittisia yhteistyöperinteitä. Jatkossa yhteistyö on entistä tärkeämpää, koska edessä on yhä enemmän ja yhä suurempia haasteita.

Byhave i Helsinki

Kestävä kehitys

Pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on maidemme tärkeimpiä haasteita. Kestävän kehityksen saavuttaminen on kova mutta välttämätön tavoite.

unge_banner

Lapset ja nuoret

”Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille”, kuuluu Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotyön visio.

Havvindmøller ved Samsø

Energia

Pohjoismaisen energia-alan yhteistyön tavoitteena on tuottaa näkyviä ja kestäviä ratkaisuja Pohjoismaiden keskeisimpiin energiapoliittisiin haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja tulevaisuuden energiahuollon turvaaminen.

Siluett

Kulttuuri

Pohjoismainen kulttuuriyhteistyö on vahva kokonaisuus, jossa taide ja kulttuuri ovat Pohjoismaiden yhteenkuuluvuuden kulmakiviä. Kulttuuriyhteistyöllä on ollut suuri yhteiskunnallinen vaikutus, ja se heijastelee Pohjoismaiden yhteistä arvoperustaa.

Lærer med sin klasse

Koulutus ja tutkimus

Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee yhteistyötä luodakseen lapsille, nuorille ja aikuisille hyvän koulutus- ja tutkimusyhteisön. Työssä edistetään liikkuvuutta ja laatua sekä määritellään yhteisiä painopistealueita.

Familieliv

Tasa-arvo ja LGBTI

Pohjoismaat ovat jo yli 40 vuoden ajan edistäneet tasa-arvoa yhteiskunnan kaikilla alueilla. Sukupuolten tasa-arvo on ollut yksi pohjoismaisen mallin menestyksen edellytyksistä, ja se on modernien pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien peruspilari.

Ordbog

Kielet

Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta.

Varme kilder ved Reykjavik

Hyvinvointia kaikille

Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on taata kaikkien kansalaisten sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet. Pyrimme ehkäisemään sosiaaliryhmien välisiä eroja sekä sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien syrjäytymistä.

Grensen mellom Norge og Sverige

Vapaa liikkuvuus ja rajaesteet

Rajaesteiden poistamisella pyritään luomaan entistä avoimempi Pohjola. Muuttamisen, sukkuloinnin, opiskelun ja yrittämisen pitää olla mahdollista yli rajojen ilman väliinputoamisen riskiä tai esteitä, jotka johtuvat lakien ja sääntöjen epäselvyydestä. Rajattomasta Pohjolasta hyötyvät kaikki

Indbyggere på Nørrebro

Kotouttaminen

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.

Brændestabel i skov

Pohjoismainen biotalous

Pohjoismaisessa biotaloudessa on kyse vihreästä siirtymästä.