Kestävä kulutus ja tuotanto

01.12.17 | Hanke
Pohjoismaat keskittyvät vuoteen 2020 ulottuvassa Sukupolvi 2030 -ohjelmassa kestävään kulutukseen ja tuotantoon, joka on maiden yhteinen haaste YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutuksessa.

Tietoja

Päivämäärät
01.12.2017 - 31.10.2018

Kestävä kulutus ja tuotanto on teemana erittäin laaja, ja se kattaa esimerkiksi luonnonvarojen käytön, kemikaalit, julkiset hankinnat, matkailun ja paljon muuta. Pohjoismaiden ministerineuvosto on teettänyt analyysiin siitä, miten Pohjola on edennyt kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä koskevan 12. tavoitteen toteutuksessa.

Analyysin ”Sustainable Consumption and Production – An Analysis of Nordic Progress Towards SDG 12, and the Way Ahead” teki PlanMiljø, ja se julkistettiin YK:n korkean tason poliittisen foorumin yhteydessä New Yorkissa kesäkuussa 2018.