Pohjoismaisia energiaratkaisuja

23.07.18 | Hanke
Nordic Energy Solutions
Valokuvaaja
Scanpix.dk
Pariisin sopimus ja kansallisesti määritellyt panokset (NDC) korostavat molemmat sitä, että uusiutuvan energian osuuden jo ennestään huomattavaa kasvua on syytä tehostaa 2 asteen tavoitteen ylittämiseksi. Tältä pohjalta Pohjoismaat ovat sitoutuneet edistämään YK:n ”kestävää energiaa kaikille” -tavoitteen toteutumista sekä täällä kotona että maailmalla.

Tietoja

Päivämäärät
01.01.2017 - 31.12.2019

Pohjoismaisia energiaratkaisuja -lippulaivahankkeella pyritään täydentämään nykyisiä kansallisen ja kansainvälisen tason ratkaisuja ja toteutustapoja niiden kopioimisen sijasta. Pohjoismaiden ministerineuvosto luo työssä lisäarvoa toimimalla käynnistäjänä ja puolueettomana välittäjänä.

Pohjolassa on kukoistavia energiantuotantoklustereita (aurinko-, tuuli- ja vesivoima, geoterminen energia ja biomassa), ja ne kaikki pyrkivät kasvattamaan panostaan kehitysmaissa. Pohjoismailla on 100 vuoden kokemus rajat ylittäviin verkkojärjestelmiin liittyvästä yhteistyöstä, ja ne pyrkivät yhdessä parantamaan energiaturvallisuutta sekä luomaan maailmanluokkaa edustavan sähkömarkkinarakenteen ja sääntelykehikon.

Lisäksi Pohjoismailla on laajaa kokemusta hankerahoituksesta, uusiutuvan energian investointeihin sitoutuneista vahvoista yhteisösijoittajista (eläkerahastot) sekä pohjoismaisista rahoituslaitoksista (Pohjoismainen kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö ja Pohjoismaiden Investointipankki), jotka pyrkivät kasvattamaan toimintaansa.

Pohjoismaisia energiaratkaisuja -lippulaivahanke pyrkii levittämään tietoa pohjoismaisista ratkaisuista, parantamaan uusiutuvan energian saatavuutta ja kasvattamaan tätä kautta alan vientimahdollisuuksia sekä pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä.

Painopistealueista voidaan mainita uusiutuvan energian politiikkaan, rahoitukseen ja tekniikkaan liittyvien puutteiden tunnistaminen kehitysmaissa ja niiden vähentäminen lisäinvestointien saamiseksi. Hanke keskittyy muutamaan maahan, joihin Pohjoismaiden hallituksilla, yrityksillä ja muilla organisaatioilla on jo kytköksiä ja joissa on todettu olevan mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilö

Hankepäällikkö Svend Søyland, svend.soyland@nordicenergy.org