Pohjoismaisia hyvinvointiratkaisuja

17.07.18 | Hanke
Nordic Welfare Solutions
Valokuvaaja
Pexels.com
Eri puolilla maailmaa otetaan nyt mallia Pohjoismaista ja siitä, miten täällä vastataan sosiaalisiin haasteisiin, pidetään huolta ikäihmisistä sekä rakennetaan sairaaloita ja hoito- ja hoivakoteja. Maailma tarvitsee uudenlaisia ja kokonaisvaltaisia hyvinvointiratkaisuja. Tässä lippulaivahankkeessa esitellään niistä muutamia. Pohjoismaat tekevät hankkeessa entistäkin tiiviimpää yhteistyötä koordinoidakseen ratkaisujen esittelyä valituilla markkinoilla.

Tietoja

Päivämäärät
01.01.2017 - 31.12.2019

Pohjoismaat ovat usein edelläkävijöitä ja näyttävät tietä siinä, miten terveydenhuoltoa uudistetaan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. Hyvin kehittyneen ja organisoidun terveys- ja hyvinvointijärjestelmän vuoksi Pohjolalla on tarjota räätälöityjä ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös muun muassa arkkitehtuuriin, (palvelu)muotoiluun sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Monet näistä ratkaisuista edistävät ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Uskomme pohjoismaisten hyvinvointiratkaisujen auttavan maailmaa saavuttamaan seuraavat YK:n Agenda 2030:n kestävyystavoitteet: tavoite 3 (”taataan terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille”), tavoite 9 (”rakennetaan kestävää infrastruktuuria sekä edistetään kestävää teollisuutta ja innovaatioita”) ja tavoite 12 (”varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys”).

Pohjoismaisia hyvinvointiratkaisuja -hanke (Nordic Welfare Solutions) esittelee pohjoismaisia ratkaisuja muulle maailmalle sekä

  • edistää YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
  • antaa nostetta pohjoismaisten tuotteiden ja ratkaisujen viennille
  • vahvistaa pohjoismaisten vientiyritysten välisiä verkostoja (arvoketjuja) 
  • luo pohjoismaisille hyvinvointiratkaisuille vahvan brändin ja tarinan
  • lisää tietämystä innovatiivisista pohjoismaisista terveys- ja hyvinvointiratkaisuista.

Pohjoismaisia hyvinvointiratkaisuja -lippulaivahanke on osa pääministerialoitetta Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Syyskuussa 2016 julkistettu aloite toteutetaan vuosina 2017–2019, ja se perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Lisätietoja:

Yhteyshenkilö:

Hankepäällikkö Mona Truelsen, [m.truelsen@nordicinnovation.org]