Aluekehittämisen ja aluesuunnittelun pohjoismainen yhteistyöohjelma – vihreän, kilpailukykyisen ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan puolesta

Information

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Aluekehittämisen ja -suunnittelun yhteistyön lähtökohta on, että Pohjoismaiden eri osilla on erilaiset vahvuudet ja edellytykset kehitykseen ja muutokseen. Korostamme tässä lähivuosia koskevassa yhteistyöohjelmassa vihreää ja osallistavaa kaupunkikehitystä, vihreää ja osallistavaa maaseutukehitystä sekä vihreitä, innovatiivisia ja muutoskykyisiä alueita. Tämä on sektorimme tärkein panos pyrittäessä Vision 2030 toimintasuunnitelman 2021–2024 kolmeen strategiseen tavoitteeseen.
Julkaisunumero
2020:714