Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa

Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa – Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategiamuodostaa yleisen kehyksen Pohjoismaiden ministerineuvoston sektorienväliselle työlle. Kestävyysnäkökulma on sisällytettävä kaikkeen Pohjoismaiden ministerineu-vostossa tehtävään työhön
Julkaisunumero
2013:726