Hyvä Elämä Kestävässä Pohjolassa

Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia 2013–2025

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa – Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia 2013–2025 muodostaa yleisen kehyksen Pohjoismaiden ministerineuvoston sektorienväliselle työlle. Kestävyysnäkökulma on sisällytettävä kaikkeen Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävään työhön.Pohjoismaiden ministerineuvosto auttaa Pohjoismaita paranta-maan vähä vähältä sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvinvointia ja elämänlaatua. Tähän pyritään suojelemalla ja hoitamalla maapallon kykyä ylläpitää elämän koko monimuotoisuutta.Strategia tarjoaa pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2025 seuraavilla painopistealueilla: pohjoismainen hyvinvointimalli, elinvoimaiset ekosysteemit, muuttunut ilmasto, maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö sekä koulutus, tutkimus ja innovaatiot. Pohjoismaiden ministerineuvoston eri sektorit täydentävät strategiaa konkreettisin toimin, ja Pohjoismaissa tapahtuvaa kehitystä seurataan indikaattoreiden avulla.
Julkaisunumero
2019:706