Käsikirja siitä, miten tytöt ja nuoret naiset saadaan kiinnostumaan luonnontieteellisistä, teknisistä ja matemaattisista (STEM) oppiaineista

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Tämä käsikirja esittää esimerkkejä siitä, miten koulutusalan eri toimijat, mukaan lukien poliitikot, opinto-ohjaajat ja oppilaitokset, voivat tehdä töitä sukupuolen mukaan eriytyvän opintovalinnan murta-miseksi. Tämän käsikirjan tarkoitus on tarjota välineitä, joiden avulla erityiset ongelma-alueet voi tunnistaa ja ratkaista. Käsikirja on jaettu kappaleisiin, jotka ovat keskittyneet siihen, mitä yritykset, korkeakoulut ja pe-ruskoulut voivat tehdä kasvattaakseen teknisiä aineita opiskelevien naisten osuutta. Käsikirjaa voi lukea myös kokonaisuutena.Käsikirja sai alkunsa projektista, jonka tuloksena syn-tyi tanskaksi julkaistu raportti tytöistä, STEM-aineiden parissa ja sukupuolen, tasa-arvon ja koulutuksen haasteista Pohjoismaissa (Piger i STEM – kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden).
Julkaisunumero
2016:750