Katsotko asioita oikein silmin? Opas lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
”Pohjolan tulee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille.”Tämä on visiona Pohjoismaiden ministerineuvoston sektorien-välisessä lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiassa, jonka myötä 0–25-vuotiaat lapset ja nuoret nostetaan priorisoiduksi kohde-ryhmäksi. Strategian keskeisenä tavoitteena on, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee sisällyttää lasten oikeuksien ja nuorten näkökulma entistä paremmin työhönsä ja tuoda siten lasten ja nuorten omia näkemyksiä enemmän esiin ja kiinnittää niihin huomiota. Lapsilla on oikeus osallistua heihin vaikuttaviin päätöksiin ja prosesseihin. Hankkeiden ja muun toiminnan laatu voi parantua osallistamalla lapset ja nuoret eri tavoin ja antamalla heille vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi päätökset voivat saada enemmän pontta ja panostusten laatu voi parantua ja niistä voi olla hyötyä useammalle, kun lasten ja nuorten näkökulma otetaan huomioon. 
Julkaisunumero
2020:045