Kuinka unelmat toteutuvat

Yrittäjyyskasvatuksen osaamistavoitteet ja didaktiset periaatteet Pohjoismaissa

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt monivaiheista työtä yrittäjähengen ja yrittäjyyskasvatuksen tukemiseksi Pohjoismaissa.Osaamiskehys on suunnattu monille eri toimijoille. Se on tarkoitettu ennen kaikkea työvälineeksi opettajille ja käytännön työtä tekeville, jotka voivat löytää siitä osaamis- ja oppimistavoitteita sekä didaktisia periaatteita opetukseen. Osaamiskehystä voivat hyödyntää myös päätöksentekijät, jotka säätävät lakeja ja luovat puitteet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiselle. Se on suunnattu myös rehtoreille, joiden tehtävänä on huolehtia koulun rakenteiden toimivuudesta, luoda oppimisympäristöjä ja kehittää pedagogiikkaa siten, että yrittäjyyskasvatuksesta tulee kiinteä osa peruskoulua.
Julkaisunumero
2016:711