Pohjoismaat ja Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutus Pohjoismaissa

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Miten Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti pyrkivät edistämään Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista? Kysymykseen vastataan tässä selvityksessä, jossa keskitytään erityisesti Agenda 2030:n toteuttamisen poliittisiin rakenteisiin eri maissa. Näitä ovat toimintasuunnitelmat, jotka sisältävät kansallisia ja kansainvälisiä painopistealueita, sekä seurantatyö ja parannustarpeet. Selvityksen tavoitteena on toimia Pohjoismaiden Agenda 2030 -työtä koskevaan asiatietoon perustuvana katsauksena, josta on helppo löytää kutakin Pohjoismaata koskevat olennaiset perustiedot lisätietolinkkeineen. 
Julkaisunumero
2021:040