Pohjoismaiden neuvoston työjärjestys

Tietoja

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden neuvosto perustettiin 1952 Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitusten ja parlamenttien yhteistyöelimeksi. Suomi liittyi siihen 1955. Pohjoismaiden ministerineuvoston perustamisen jälkeen 1971 neuvostosta tuli parlamentaarikoiden yhteistyöelin.Pohjoismaiden neuvostoon kuuluu 87 Pohjoismaiden parlamenttien nimeämää kansanedustajaa. Färsaarten ja Grönlannin valtuuskunnat kuuluvat Tanskan valtuuskuntaan ja Ahvenanmaan valtuuskunta Suomen valtuuskuntaan. Pohjoismaiden neuvosto on aloitteita tekevä ja neuvoa antava elin. Sen tehtävänä on valvoa ja edistää pohjoismaista yhteistyötä. Neuvoston elimiä ovat yleiskokous, puheenjohtajisto ja valiokunnat.
Publication number
2020:010