Pohjoismainen energiayhteistyö

Vahva tänään – vahvempi huomenna

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-NER) päätti 27. lokakuuta 2015 toteuttaa strategiaselvityksen pohjoismaisesta energiayhteistyöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista seuraavien 5–10 vuoden aikana. Selvitys on osa pääsihteeri Dagfinn Høybråtenin käynnistämää Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistustyötä. Tätä ennen strategiaselvityksiä on tehty ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä terveys- ja työelämäalan yhteistyöstä. Toimeksiantona oli esitellä 10–15 konkreettista toimintaehdotusta energiayhteistyön lisäämiseksi aloilla, joilla on saavutettu merkittäviä myönteisiä tuloksia kahden viime vuosikymmenen aikana. Pariisissa joulukuussa 2015 pidetty ilmastokokous ja EU:n energiaunionitavoite tekevät selvityksestä erityisen ajankohtaisen. Selvitys nojautuu myös Pohjoismaiden omiin selvityksiin niiden kansallisista ilmasto- ja energiapolitiikoista. Geopoliittinen tilanne on parhaillaan murroksessa, kun kansainvälinen kauppa- ja ilmastopolitiikka on ahtaalla ja monissa maissa nationalistiset suuntaukset ovat nousussa. Tämä kohdistaa monia haasteita pohjoismaiseen energiayhteistyöhön, jossa on saavutettu uraauurtavia tuloksia rajat ylittävällä yhteistyöllä. Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet, että Pohjoismaiden hyvinvointi on lisääntynyt yhtä merkittävästi. Nyt on aika arvioida, miten Pohjoismaat voivat jatkaa menestyksen tiellä epäsuotuisista kansainvälisistä suuntauksista huolimatta. Selvitys pyrkii tunnistamaan haasteet, esittelemään ehdotuksia Pohjoismaiden tulevasta suunnasta sekä tarjoamaan virikkeitä tulevaan keskusteluun.
Julkaisunumero
2017:735