Strategi for genetiske ressourcer for fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler i Norden 2005-2008

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Det nordiske samarbejde om genetiske ressourcer er veletableret og har været fremgangsrigt over en lang årrække sideløbende med, at området har fået stadig større strategisk vægt i Nordisk Ministerråd. Det stærke nordiske samarbejde på genressourceområdet har medført, at Norden har kunnet manifestere sig som en kompetent og drivende samarbejdspartner internationalt.Den reviderede fælles strategi for forvaltningen af genetiske ressourcer i fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler 2005-2008, som præsenteres her, angiver de overordnede sigtelinjer for det nordiske gensamarbejde de kommende år. Grundlaget for strategien er at bevare og bygge videre på det meget vellykkede samarbejde om mangfoldigheden i nordisk jord- og skovbrug samt fortsat udvikling af nye opgaver i relation til ny teknik og viden inden for forvaltning af de genetiske ressourcer i naturen.Strategien bygger på en helhedstankegang i relation til miljøet, fødevarernes oprindelse og deres vej til konsumenterne. En styrkelse af tværsektorielle indsatser er desuden i fokus. Som noget nyt omfatter strategien også de fiskegenetiske ressourcer og giver retningslinier for arbejdet de kommende år for dette område.Strategien skal implementeres bl.a. gennem de nordiske samarbejdsorganer inden for genressourceområdet, Nordisk Genbank (NGB), Nordisk Genbank Husdyr(NGH) og Nordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd (NSFP), hvorigennem de nordiske lande har udviklet en stærk forvaltning.
Julkaisunumero
2005:709