Suuntaviivat kansalaisyhteiskunnan osallistamiseksi Visio 2030 -työhön

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat päättäneet, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee lisätä yhteistyötä pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan kanssa työssään Visio 2030:n ja sitä koskevan kaudelle 2021–2024 laaditun toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Sen vuoksi perustetaan sekä pohjoismainen verkosto kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistamiseksi että menettelytapa julkisia kuulemisia varten, mikä antaa paremmat mahdollisuudet saada kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja muiden pohjoismaisten toimijoiden näkemykset mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön Visio 2030:n toteuttamiseksi.
Julkaisunumero
2021:717