Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä English.

Sisältö

17.03.19 | Uutinen

Ansök om stöd till projekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland

Nordiska ministerrådet stödjer samarbetsprojekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland med totalt 10 miljoner danska kronor. Alla temaområden kan få stöd och särskilda anslag är avsatta för att stärka demokratin, mänskliga rättigheter, civilsamhället och samarbete mellan icke-statli...

17.03.19 | Uutinen

Прием заявок на поддержку проектов в регионе Балтийского моря и на Северо-Западе России

Совет Министров Северных Стран поддерживает проекты сотрудничества в регионе Балтийского моря и на Северо-Западе России на общую сумму 10 млн. датских крон. К участию в конкурсе допускаются проекты, охватывающие все тематические области, и предоставляются специальные ассигнования для по...

29.11.18 | Tiedot

О сотрудничестве Северных стран / About the Nordic Co-operation