Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä English.

Sisältö

28.10.19 | Uutinen

Pohjoismailta tukea Baltian venäjänkielisille viestimille

Baltian venäläisvähemmistöt ovat yhä riippuvaisempia venäläisestä mediasisällöstä. Kehitys on huolestuttavaa, kun ajatellaan kielivähemmistöjen integroitumista yhteiskuntaan. Pohjoismaiden ministerineuvosto on siksi tukenut Viron, Latvian ja Liettuan riippumattomia venäjänkielisiä viest...

28.10.19 | Uutinen

Финансирование Северных стран для русскоязычных СМИ в странах Балтии

Русскоязычные меньшинства стран Балтии все более оказываются под влиянием медиаконтента из России. Учитывая аспекты социальной интеграции языковых меньшинств, эта тенденция вызывает беспокойство. С 2015 года Совет министров Северных Стран финансирует независимые русскоязычные СМИ в Эсто...

29.08.19 | Tiedot

Наше видение 2030

Регион Северных стран станет самым устойчивым и интегрированным регионом в мире