Sisältö

30.10.18 | Uutinen

Islannin puheenjohtajakausi keskittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajamaa Islanti kohdistaa huomion nuoriin, kestävään matkailuun ja mereen ottaen huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Pohjoismaisia ratkaisuja koskevien ideoiden halutaan lisäksi tulevan nuorilta itseltään, koska tulevaisuus...

04.10.18 | Uutinen

Paikallisilla viranomaisilla avainasema YK:n kestävyystavoitteiden saavuttamisessa

Uudessa raportissa tunnistetaan paikallistason varhaiset toimijat, jotka ovat ensimmäisinä tarttuneet YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen Pohjoismaissa. ”Global Goals for Local Priorities” -raportin tavoitteena on tarjota paikallisille viranomaisille inspiraatiota YK:n kes...

05.09.17 | Julkilausuma

Pohjoismaisten yhteistyöministerien julkilausuma kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisesta Pohjoismaissa

Yhteistyöministerien (MR-SAM) kokouksen julkilausuma 5. syyskuuta 2017

19.08.18 | Tiedot

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...