Sisältö

10.04.19 | Uutinen

Pohjoismaat ajavat kansainvälistä muovisopimusta

Pohjoismaat ajavat yhteisessä julkilausumassa uutta kansainvälistä sopimusta, joka pyrkisi vähentämään ja ehkäisemään muovista johtuvaa merten roskaantumista.

10.04.19 | Uutinen

Luonnon monimuotoisuutta koskevien uusien tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Pohjoismaiden ympäristöministerit toivovatkin korkeaa tavoitetasoa ja nuorten kuulemista, kun YK neuvottelee uusista biodiversiteettitavoitteista.

05.09.17 | Julkilausuma

Pohjoismaisten yhteistyöministerien julkilausuma kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisesta Pohjoismaissa

Yhteistyöministerien (MR-SAM) kokouksen julkilausuma 5. syyskuuta 2017

15.12.18 | Tiedot

Kestävä kehitys Pohjoismaissa

Pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on maidemme tärkeimpiä haasteita. Globalisaatio, tietoyhteiskunnan kehitys, väestön ikääntyminen sekä esimerkiksi ilmastonmuutosta ruokkivat kestämättömät kulutus- ja tuotantotavat tuovat Pohjoismaille mahdollisuu...