Millä oikeudella Pohjoismaat puhuvat kestävästä kehityksestä?

Think Nordic! Podcast: Who are the Nordics to talk about sustainability?

EU commissioner for Climate Action Connie Hedegaard, professor Johan Rockström from the Potsdam Institute for Climate Impact Research, and President of Wise Europa Think Tank Maciej Bukowski

Photographer
Robert Bednarczyk

Kuuntele Think Nordic! -podcast:

Huom! Podcast on englanninkielinen.

Pohjoismaat tunnetaan kestävän kehityksen globaaleina edelläkävijöinä, mutta haasteena on suuri kulutustaso. Miten hyvin pohjoismaiset ilmastoratkaisut toimisivat muualla maailmassa?


Kuuntele Spotifyssa.

Think Nordic! podcast-sarjan tässä osassa EU:n entinen ilmastokomissaari Connie Hedegaard, Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimuslaitoksen professori Johan Rockström ja Wise Europa -ajatushautomon puheenjohtaja Maciej Bukowski keskustelevat siitä, millainen on pohjoismainen kestävän kehityksen malli ja miten se taipuu muihin konteksteihin.

Luottamus kestävän kehityksen perustana

”Pohjoismaalaiset eivät välttämättä ole sen ympäristötietoisempia kuin ihmiset muualla maailmassa. Ympäristöverojen ja -säädösten käyttöönottoa selittävät keskinäinen luottamus ja maiden vahvat instituutiot”, Johan Rockström sanoo podcastissa, joka tallennettiin elävän yleisön edessä COP24-kokouksen pohjoismaisessa paviljongissa Puolan Katowicessa. 

Connie Hedegaardin mukaan juuri näin pitääkin olla. ”Määräyksillä ja lainsäädännöllä tulisi tukea sitä, että ihmiset toimivat oikein. Sitä ei tehdä vain lämpimikseen, vaan ilmastotoimet luovat työpaikkoja ja kasvua”, hän sanoo.

Rockström pitää Pohjolaa roolimallina, kun tarkastellaan talouskasvun ja hiilidioksidipäästöjen välisen kytköksen purkamista. ”Pähkinänkuoressa kyse on ei-toivotun käytöksen verottamisesta ja rohkaistavan käytöksen tukemisesta. Tämä kuulostaa helpolta mutta vaatii aikaa ja perustuu siihen, että hallintoon luotetaan”, Connie Hedegaard lisää ja jatkaa kertomalla, miten puhdas teknologia on ollut Pohjoismaissa kasvuala jo vuosia.

Pohjoismaiset ratkaisut myönteisen käänteen mahdollistajina

”COP24-kokouksen pitopaikka Katowice sijaitsee keskellä aluetta, jolla hiilikaivostoiminta on ollut yksi talouskasvun tärkeimmistä ajureista. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi hiili pitäisi jättää maahan. Täällä ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin sosiaalinen kysymys. Meidän pitäisi muuttaa yhteiskuntaa, joka on ollut hiiliriippuvainen 150 vuotta, Maciej Bukowski toteaa. Hänen mukaansa pohjoismainen malli ja pohjoismaiset ratkaisut voivat inspiroida Puolaa, mutta siirtymän pitää tapahtua yhdessä ihmisten kanssa.

Ilmastoratkaisut on paikasta riippumatta sopeutettava paikalliseen kontekstiin. ”Samoin kuin pyrimme välttymään ilmastomuutoksen kielteisiltä käännekohdilta, yhtä lailla on tunnistettava mahdolliset myönteiset käännekohdat, joissa ratkaisuja omaksutaan ja niiden käyttöä lisätään ympäri maailmaa. Juuri tähän pohjoismaisilla ratkaisuilla on potentiaalia”, Johan Rockström sanoo.

Kuuntele koko podcast, jossa kerrotaan kulutustottumusten vaikutuksista Pohjoismaiden hiilijalanjälkeen, hallitusten ja yritysten välisestä pallottelusta sekä pohjoismaisten yritysten valmistautumista vähähiiliseen tulevaisuuteen. Think Nordic! -podcast löytyy kaikilta podcast-alustoilta tai tämän sivun alusta.