Anna pähkinähiiren vedellä rauhassa hirsiä!

Hasselmusen
Valokuvaaja
Scanpix
Mitä tämä pähkinähiiri oikein tekee? No sehän on kunnon päikkäreillä! Pohjolassa elää noin 60 000 lajia. Ne kaikki – hämähäkit, etanat, hauet, rauskut, pähkinähiiret, siilit ja muut – ovat tärkeitä ekosysteemin kannalta ja arvokkaita myös itsessään.

Luonnon monimuotoisuus on maapallon elämän edellytys, mutta se köyhtyy kiihtyvää tahtia.

Pienellä pähkinähiirellä pitäisi kuitenkin olla oikeus elää ja voida hyvin, vaikka ihmistä ei olisikaan.

EU:n luontodirektiivin tarkoituksena on ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Direktiivissä luetellaan lajit ja luontotyypit, joiden säilyttäminen on tärkeää EU:n biodiversiteetin varmistamiseksi. 

Pohjoismaat raportoivat EU:lle säännöllisesti suojelunarvoisten lajien ja luontotyyppien tilasta, kuten elinympäristöjen koosta tai altistumisesta saasteille.

Faktaa:

Täällä voit nähdä, kuinka suuri osa oman maasi suojelunarvoisista lajeista ja luontotyypeistä voi hyvin ja on elinvoimaisia:

Mitä sinä voit tehdä:

  • Perehdy maailman upeaan lajikirjoon ja elä niin, että kaikille lajeille riittää tilaa.
  • Aja luonnon asiaa ja osallistu demokraattiseen keskusteluun.