Hankeorganisaatio

Skulptur Britt Smelvær
Valokuvaaja
Oddleiv Apneseth/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa ”Pohjoismaiden profilointi ja asemointi” -hankkeen pohjoismaisten yhteistyöministerien toimeksiannosta.

Hankkeen pääomistaja on Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri. 

Käytännön linjauksista vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston osastopäällikkö.

Hankkeelle on nimitetty hankepäällikkö, joka vastaa päivittäisestä johtamisesta.

Lisäksi hankkeella on sisäinen työryhmä, jonka tehtävänä on avustaa profilointistrategian jalkauttamisessa ja toimia hankepäällikön yhdyssiteenä Pohjoismaiden ministerineuvoston osastoihin.

Asiantuntijaryhmä

Hanketta avustaa pohjoismainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana yksi jäsen kustakin Pohjoismaasta. Ryhmä toimii neuvonantajana ja tarjoaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle tietoa ja osaamista, joka liittyy Pohjoismaiden kansainvälisiin profilointialoitteisiin ja -toimenpiteisiin. Lisäksi ryhmä kehittää tiedotusmenetelmiä, jotka takaavat Pohjoismaiden ja Pohjoismaiden ministerineuvoston profilointitoimien koordinoinnin suhteessa muihin toimijoihin päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi.

Ryhmällä on neuvoa-antava rooli profilointistrategiaan liittyvien aloitteiden ja hankkeiden laatimisessa, toteutuksessa ja seurannassa.

Asiantuntijaryhmän jäsenet 

Laura Kamras, Suomi

Hanne Brusletto, Norja

Gabriella Augustsson, Ruotsi

María Mjöll Jónsdottir, Islanti

Louise Bang Jespersen, Tanska

Pall Nolsøe, Färsaaret

Julia Pars, Grönlanti

Tiina Björklund, Ahvenanmaa