Oletko ympäristöasioista kiinnostunut nuori? Tule mukaan vaikuttamaan YK:n biodiversiteettisopimukseen!

plakat med texten, No nature, no future
Photographer
Markus Spiske/Unsplash
Ekokriisistä on tullut ilmastonmuutoksen lisäksi uusi akuutti tulevaisuuskysymys. YK:n mukaan kriisi on niin vakava, että se uhkaa ruoan, puhtaan ilman ja veden saantia. Kehitys on kuitenkin käännettävissä. Nyt on käynnissä kansanliike, jonka tavoitteena on antaa koko Pohjolan nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa uuteen kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen. Tule sinäkin mukaan!

YK:n tutkijapaneeli julkaisi toukokuussa 2019 raportin, joka sai monet heräämään. Sen mukaan maapallon kahdeksasta miljoonasta kasvi- ja eläinlajista jopa miljoonaa uhkaa sukupuutto.

Syynä on se, että ihminen riistää luonnonvaroja maalla ja merellä, saastuttaa ympäristöä ja muuttaa ilmastoa.

Ilmastokriisi ja ekokriisi ovat molemmat akuutteja. Ne myös kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja edellyttävät samanaikaista ratkaisua.

Pohjoismaat ovat päättäneet tukea nuorten ympäristövastuullisuutta ja kuunnella heidän vaatimuksiaan.

Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa Pohjolan nuorille resursseja, työkaluja, kohtaamispaikkoja ja poliittista dialogia – sekä mahdollisuuden välittää suosituksia Pohjoismaiden hallituksille ja biodiversiteettisopimuksen kansainvälisille neuvottelijoille.

KUUNTELE NUORTEN VIESTIT PÄÄMINISTEREILLE:

Tule mukaan kääntämään kehityksen suuntaa!

Vuosina 2020–2021 neuvotellaan biologista monimuotoisuutta koskevasta YK:n yleissopimuksesta (CBD).

Lopulliset neuvottelut oli määrä käydä Kiinan Kunmingissa lokakuussa 2020, mutta koronapandemian vuoksi ne lykättiin vuoteen 2021. Valmistelutyöt jatkuvat kuitenkin paraikaa. 

 

Pohjoismaisena nuorena sinulla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa uuden kansainvälisen sopimuksen sisältöön.

Voit esimerkiksi lyöttäytyä yhteen muiden nuorten kanssa ja asettaa vaatimuksia kotimaasi poliitikoille. Voit myös osallistua pohjoismaiseen prosessiin, jossa nuoret yli maarajojen sopivat neuvottelijoille esitettävissä yhteisistä suosituksista ja kannoista.

Kun maailman maat kokoontuvat vuonna 2021 sopimaan siitä, miten lajien ja ekosysteemien kato pysäytetään, neuvottelupöydässä on mukana myös pohjoismainen nuorisovaltuuskunta.

Kaikkien Pohjoismaiden edustajista koostuva valtuuskunta pääsee esittämään suosituksensa neuvottelijoille kokouksen aikana.

Mikä on pohjoismaisten nuorten viesti maailmanyhteisölle?

Nuorisovaltuuskunnan pääviestejä on työstetty vuonna 2020 ja työstetään keväällä 2021 useissa tapahtumissa.

Vuonna 2020 nuoret tapasivat pohjoismaisen yhteistyön tuella Kööpenhaminassa, Helsingissä, Torshavnissa ja Tukholmassa tammikuussa, Reykjavikissa helmikuussa, Nuukissa syyskuussa ja Koutokeinossa joulukuussa.

Niissä osallistujat pääsivät ottamaan kantaa globaalin biodiversiteettisopimuksen ydinkysymyksiin.

Tapaamisten lisäksi nuoret järjestävät mielenosoituksia, kokouksia ja seminaareja verkossa sekä kirjoittavat mielipidekirjoituksia.

Global Youth Biodiversity Network -verkostolle on perustettu pohjoismainen alaosasto, jonka tavoitteena on saada lisää nuoria mukaan vaikuttamaan sopimuksen päivittämiseen.

Nuoret eri puolilta Pohjolaa pyrkivät hyvissä ajoin ennen YK-neuvotteluja sopimaan neuvottelijoille tehtävistä suosituksista, jotka kootaan yhteiseen kannanottoon.  

Kansanliike on käynnissä – sinua tarvitaan!

Näin pääset vaikuttamaan

Kööpenhaminan YK-keskuksessa oli määrä järjestää Pohjoismainen nuorisohuippukokous, Nordic Youth Biodiversity Summit, 28.–29. maaliskuuta 2020, mutta sitä lykättiin koronapandemian vuoksi.

Pandemia esti myös YK:n COP14-osapuolikokouksen järjestämisen Kiinan Kunmingissa lokakuussa. Kokous on lykätty vuoteen 2021, ja siihen osallistuvat sopimuksen kaikki 196 allekirjoittajamaata.

Pohjoismaisten nuorten neuvottelukannanotto koostetaan nyt keväällä 2021 toteutettavassa digitaalisessa prosessissa.

Prosessiin sisältyy tutkimus pohjoismaisten nuorten biodiversiteettinäkemyksistä, luonnoksen laatiminen, nuorisojärjestöjen parissa toteutettava lausuntokierros sekä kaikille avoin digitaalinen ”Town Hall”, jossa luonnoksesta työstetään lopullinen kannanotto (position paper).

Kannanotto lähetetään eteenpäin YK-järjestelmään ja Pohjoismaiden hallituksille.

Tule mukaan some-keskusteluun käyttämällä aihetunnisteita #biodiversity2020 ja #naturkrisen. 

VARMISTA, ETTÄ PYSYT AJAN TASALLA TOIMENPITEISTÄ:

Millä tavalla luonto on vaakalaudalla?

Kokousta odotellessa voit valmistautua kartuttamalla tietämystäsi ja keskustelemalla muiden kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö on koonnut verkkoon ”10 faktaa Pohjolan luonnon monimuotoisuudesta”. Niistä ilmenee, miten ekokriisi koettelee Pohjolaa ja miten se kytkeytyy elämäntapaamme ja kulutustottumuksiimme.

Käytä faktoja apuna keskustelussa ja poliittisessa dialogissa. Faktat on julkaistu viidellä pohjoismaisella kielellä ja englanniksi.

Kartuta omaa ja ystäviesi tietämystä

Nuorten osallistumisen helpottamiseksi pohjoismainen yhteistyö on laatinut myös työkalupakin, joka tarjoaa tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Aineistoon on koottu uusin tutkimustieto ja uuden globaalin sopimuksen avainkysymyksiä.

Tarjolla on myös ohjekirja tapahtumien järjestämiseen ja mahdollisuus lähettää mielipiteitä ja kommentteja neuvotteluihin. Työkalupakki on koottu yhteistyössä Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa. 

Työkalupakki on maksutta kaikkien ladattavissa ja saatavissa kaikilla pohjoismaisilla kielillä ja englanniksi.