Pohjoismaiden neuvoston kansainvälinen yhteistyö

Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto on ulospäin suuntautunut ja tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten parlamentaaristen järjestöjen kanssa. Pohjoismaiden neuvosto priorisoi varsinkin yhteistyötä, jota tehdään Pohjoismaiden lähialueilla: Itämeren alueella, Arktiksella ja EU:ssa.

Yleisvastuu Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisestä yhteistyöstä sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista asioista on puheenjohtajistolla. Kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä sija myös Pohjoismaiden neuvoston valiokuntatyössä. Vuodesta 2017 lähtien Pohjoismaiden neuvostolla on ollut oma toimisto Brysselissä. 

Pohjoismaiden neuvosto edistää sitä, että Pohjoismaat vahvistavat ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötään (ml. siviilivalmius) riippumatta siitä, missä liittoutumissa ne ovat mukana. Pohjoismaita yhdistää maa- ja puoluerajat ylittävä syvä kunnioitus demokratiaa, oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kohtaan. Pohjoismaille nämä arvot ovat selviöitä, mutta monissa muissa maissa on asiat toisin. Pohjoismaiden neuvosto edistää sitä, että nämä arvot ovat aina kansainvälisen tärkeysjärjestyksen kärkipäässä. 

Baltian maat

Pohjoismailla ja Baltian mailla on paljon yhteistä, ja Baltian yleiskokous on Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisen yhteistyön peruspilareita. 

Itämeri-yhteistyö

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (BSPC) kokoaa yhteen parlamentaarikkoja ja virkamiehiä kaikista Itämeren ympärysmaista, joten se on Pohjoismaiden neuvostolle tärkeä foorumi.

Pohjoiset alueet

Pohjoisilla alueilla on ainutlaatuinen luonto, mutta ne ovat ekologisesti erittäin haavoittuvaisia nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen vuoksi. Länsi-Pohjolan neuvoston ja Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin (CPAR) välinen yhteistyö on erittäin tärkeää pohjoismaiselle yhteistyölle. 

YK

Pohjoismaiden neuvosto tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja osallistuu muun muassa vuotuisiin ilmastokokouksiin.

Kanada ja Yhdysvallat

Kanada ja Yhdysvallat ovat Pohjoismaille tärkeitä paitsi arktisissa yhteyksissä myös monilla muilla aloilla. Pohjoismaiden neuvosto haluaa siten vahvistaa Pohjolan ja Pohjois-Amerikan välistä yhteistyötä. Pohjoismaiden tulisi hyödyntää potentiaali, joka piilee monien pohjoisamerikkalaisten Pohjola-myönteisyydessä.

EU

Pohjoismaiden neuvostoa kiinnostavat Pohjolan kannalta tärkeät EU-asiat, ja se pyrkii vahvistamaan yhteyksiä Brysselin pohjoismaisiin toimijoihin. Erityisen tärkeitä ovat Euroopan parlamentin ja Pohjoismaiden neuvoston väliset kontaktit.

Saksa

Saksa on Pohjoismaille merkittävä yhteistyökumppani. Pohjoismaiden neuvosto ja saksalaiset parlamentaarikot tekevät yhteistyötä varsinkin Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC), jossa ovat edustettuina sekä Saksan liittopäivät että Saksan pohjoisimpien osavaltioiden parlamentit. Pohjoissaksalaisessa Schleswig-Holsteinissa asuu merkittävä tanskalaisvähemmistö, ja Pohjoismaiden neuvostolla on hyvät suhteet osavaltion parlamenttiin. 

Benelux-maat

Benelux-mailla on hyvin samanlainen arvoperusta kuin Pohjolalla, ja Pohjoismaiden neuvolla onkin säännöllistä kokemustenvaihtoa Beneluxin parlamentin kanssa. 

Iso-Britannia

Pohjoismaiden neuvostolle on tärkeää, että Iso-Britannia säilyy brexitistä huolimatta Pohjolan tärkeänä kumppanina.