Tietoa Aikuisten oppimisen pohjoismaisesta verkostosta (NVL)

Pohjola on osaamisalue, jonka inhimillisten voimavarojen kehittämisessä piilee suuria mahdollisuuksia.

Pohjoismainen yhteistyö perustuu yhteisiin arvoihin, yhteiseen kulttuuriin ja historiaan ja ennen kaikkea yhteiseen demokratia- ja koulutusnäkemykseen. Yhteistyön yhtenä painopistealueena on aikuisten oppiminen.  Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) panostus aikuisten oppimiseen koostuu Aikuisten oppimisen pohjoismaisesta verkostosta (NVL) ja Nordplus Aikuiskoulutus -osaohjelmasta.

NVL:n päätehtävänä on muun muassa edistää strategioiden laatimista ja toteuttamista, tukea henkilökohtaista kehitystä ja demokraattista osallistumista, edistää vuorovaikutusta Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman kanssa, tiedottaa järjestelmällisesti ja strategisesti pohjoismaisen yhteistyön kokemuksista ja tuloksista sekä luoda synergiaa suhteessa kansainväliseen ja etenkin eurooppalaiseen aikuisten oppimisen yhteistyöhön.

Työn toteutuskanavina ovat useat verkostot ja työryhmät, joiden kautta työ ankkuroituu kansalliseen toimintaan ja osallistaa sekä kansalaisyhteiskunnan että elinkeinoelämän toimijoita.

NVL:n tulee 

  • edistää elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä koskevien strategioiden laatimista ja toteuttamista aikuisten oppimisen eri osa-alueilla Pohjoismaissa
  • edistää pohjoismaisten koulutusjärjestelmien kehitystä vahvistamalla entisestään poliittista vuoropuhelua koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U), koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitean (ÄK-U) ja päättäjien kanssa sekä tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston vaihtuvien puheenjohtajamaiden kanssa 
  • tukea henkilökohtaista kehitystä ja demokraattista osallistumista aikuisten oppimisen eri muotojen avulla
  • edistää yhdessä Nordplusin kanssa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman kanssa 
  • edistää vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa, ml. vapaa sivistystyö
  • tiedottaa järjestelmällisesti ja strategisesti aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön kokemuksista ja tuloksista Pohjoismaissa ja kansainvälisesti, eritoten Euroopan tasolla.
Ota yhteyttä